Logo

Svart på Maroon har omsorgsfullt restaurerats av ett team av experter

Svart på Maroon har omsorgsfullt restaurerats av ett team av experter ha förvanskats i oktober 2012 på Tate Modern. Flera avancerade restaurerings tekniker användes för att säkerställa att denna värdefull inte var förstört av handlingarna av en individ, så att vi andra kan fortsätta att njuta av målningen i London.

Rothko själv lämnade flera dukar till konstinstitutioner i London och var ett stort fan av staden, vilket gör en lyckad restaurering av denna målning särskilt viktigt. Svart på Maroon innehar värde, både monetära plus även genom vikt vid den moderna konstscenen på 20-talet i allmänhet.

admin

Leave a Comment

Email (will not be published)