Logo

Flera konstverk som ägs av Harvard

Flera konstverk som ägs av Harvard är snart kommer att ställas ut igen efter en restaurering arbetet har slutförts. Mark Rothko fick i uppdrag att ta fram flera målningar för universitetet vid en tidpunkt då han byggde sitt rykte, men dessa konstverk inte visas så noga som de skulle i dag, med tanke på konstnärens betydelse.

Några små ändringar har nu gjorts för att återställa dem till sin forna glans och universitetet är att låta många fler människor för att se dessa målningar, genom att göra den nya displayen mycket mer tillgänglig.

Rothko berömmelse har sett till att någon av hans tidigare arbete som har fallit i mindre förfall kommer sannolikt att återställas så snart som möjligt, med vissa institutioner som gärna vill dra nytta av att äga konst från Rothko, medan andra ser ut att göra så mycket pengar på att sälja dem om så är möjligt.

admin

Leave a Comment

Email (will not be published)