Logo

En New York Utställningen syftar

En New York Utställningen syftar till att fästa uppmärksamheten på några av de mindre kända stilar som används av konstnären Mark Rothko under hans inflytelserika karriär över 20-talet. Den Akvareller 1941-1947 kommer att erbjuda många Rothko fans fokus på ett område av sin karriär att de kanske är mindre bekant med, som media fortsätter att koncentrera sig på sina abstrakta färgblock som kom om senare i sin karriär.

Utställningen omfattar cirka 30 konstverk från en försöksperiod i Rothko karriär, allt på papper med bläck, grafit och kol plus flera ovanliga tekniker angränsande Rothko akvareller.

Objekten här kan klassificeras löst som surrealismen, och samtidigt som Mark Rothko var att gå vidare från denna senare, han fortfarande visade akvareller och blandteknik metod som han använt med det, som en tillförlitlig metod för målning.

admin

Leave a Comment

Email (will not be published)